Spel en Spelen

Compagnie Gallimaufry biedt spelen en spelletjes aan, zoals deze in de middeleeuwen al gebruikt worden. dit varieert van individueel spel zoals steltlopen, tot bordspelletjes voor 2 personen en b.v. werpspelen in teamverband.

Bij interesse kunt u ons een email sturen. Prijzen zijn afhankelijk van gewenste activiteiten en duur van de activiteiten.